Administratie/boekhouding


Dat betekent dat uw administratie/boekhouding ‘up-to-date’ moet zijn. Uw jaarrekeningen moeten voor de bank, voor uw verzekeringen, voor de belastingdienst en voor uw eigen bedrijfsbeleid helder en overzichtelijk zijn.

U kunt ervoor kiezen om als ondernemer uw financiële administratie geheel of gedeeltelijk aan ons uit te besteden. In beide gevallen controleren en beoordelen wij uw administratie.

  • Advies inzake de inrichting van uw administratie
  • Verwerken van de financiële administratie
  • Overzicht van de openstaande debiteuren en crediteuren
  • Uitdraai van alle grootboekrekening
  • Verzorgen van uw Aangifte Omzetbelasting
  • Complete uitdraai van de grootboekrekeningen
  • Uitdraai van de balans en winst- en verliesrekening
  • Totaal overzicht van alle debiteuren en crediteuren
  • Uitgebreid financieel verslag met vergelijkende cijfers van het voorgaande jaar