Salarisadministratie


Het verzorgen van uw volledige salarisadministratie

Het vereist vakkennis om een goede salarisadministratie te voeren. Jaarlijks zijn er veranderingen vanuit politiek Den Haag die invloed hebben op de salarisverwerking. Het is dus zaak om naast de benodigde vakkennis voortdurend op de hoogte te blijven van wettelijke veranderingen. Wij hebben die vakkennis en verzorgen graag uw administratie.

Het verzorgen uw volledige salarisadministratie houdt onder andere in:

  • het verwerken van de loonmutaties;
  • het uitdraaien van salarisspecificaties;
  • het opstellen van het loonjournaal, nettoloonoverzicht en periodeloonstaat;
  • het opstellen van jaaropgaven;
  • het indienen van de loonaangifte.

Ook kunnen wij voor u:

  • een betalingsbestand samenstellen;
  • het loonjournaal exporteren in een ander bestandsformaat.

Wilt u liever zelf de mutaties verwerken in de salarisadministratie? Dit kan in overleg met u ingericht worden. U maakt dan gebruik van een online softwareprogramma via een beveiligde webpagina.

Bijhouden van CAO-wijzigingen

Voor alle klanten in diverse branches houden wij de CAO bij en letten er op dat de salarisadministratie voldoet aan de CAO. Wijzigingen in de CAO zullen door ons ook doorgevoerd worden in de salarisadministratie.

Bijhouden van wetgeving op het gebied van salarisadministratie

Wij houden de wetgeving op het gebied van salarisadministratie voortdurend bij. Dit is belangrijk omdat aan deze wetgeving voldaan moet worden. Hierbij kunt u denken aan wijzigingen op het gebied van het minimumloon, inkomstenbelastingtarieven, regels omtrent belaste en onbelaste vergoedingen, werkkostenregeling, etc.

Kennis is inzicht…

Het verstrekken van adviezen rondom uw salarisadministratie en het uitwerken van specifieke vraagstukken.

Wij kunnen u adviseren hoe u uw salarisadministratie het beste kunt bijhouden en aan welke wettelijke vereisten u moet voldoen met betrekking tot uw administratie. Daarnaast kunnen wij specifieke vraagstukken voor u uitwerken, bijvoorbeeld, voor indiensttreding berekenen wat de werkgeverslasten zijn bij personeelaanname of wat het personeel netto ontvangt bij een bepaald brutosalaris.

Het verzorgen en beheren van personeelsdossiers, arbeidsovereenkomsten, tijdige signalering van aflopende contracten e.d., arbeidsvoorwaarden, casemanagerschap in de het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.

Wij kunnen uw personeelsdossiers, arbeidsovereenkomsten, etc. voor u verzorgen en beheren. Heeft u iets nodig? Dan ontvangt u per omgaande digitaal de gegevens. Ook kunnen wij u tijdig signaleren wanneer een arbeidscontract afloopt.

Het geven van inzicht in de werkkostenregeling.

In 2014 wordt de werkkostenregeling verplicht. Dit kan invloed hebben op de kosten van uw onderneming. Wij kunnen voor u uitrekenen wat de kosten zijn met de nieuwe regeling op basis van de huidige arbeidsvoorwaarden. Dan kunt u tijdig anticiperen op het eventueel aanpassen van bepaalde regelingen. Neemt u met ons contact op voor meer informatie.

“Je wordt pas echt gelukkig als je boekhouding op orde is.”