Financiallease


Bespreek de leenvorm met uw financieel adviseur.

Lenen betekent meer financiële ruimte, maar betekent ook dat u het bedrag dat u leent binnen een bepaalde periode moet terugbetalen. Vergeet dat niet. Met een lening nemen uw vaste lasten toe. De aflossing van een krediet is een vaste last: hou hierbij dus rekening met uw uitgaven. Zet, voor u het geld gaat lenen, al uw inkomsten en uitgaven op een rijtje en hou daarbij ook rekening met inkomsten als vakantiegeld en uitgaven die maar eens per jaar betaald hoeven te worden (zoals verzekeringspremies en bepaalde belastingen). Een krediet is in principe verantwoord als u de maandelijkse aflossing kunt opbrengen en daarnaast nog voldoende geld opzij kunt leggen voor andere grote uitgaven. Probeer, hoe moeilijk dat ook kan zijn, in te schatten hoe uw toekomst er financieel uitziet. Blijft uw inkomen stabiel? Kunt u in de nabije toekomst een stijging van kosten verwachten?

Stem de aflossingstermijn van uw lening af op de gebruiksduur van het aan te schaffen object. Wilt u bijvoorbeeld een (gebruikte) auto en denkt u die na drie jaar weer te vervangen, dan kunt u het beste een aflossingstermijn van drie jaar nemen, indien dat mogelijk is.

Let goed op voorwaarden zoals de mogelijkheid tot vervroegde aflossing en een overlijdensrisicoverzekering. Soms is overlijdensrisico meeverzekerd, maar is niet verplicht.

U kunt belastingvoordeel halen indien u uw lening gebruikt voor aankoop, verbetering of onderhoud van uw woning. De rente is in deze gevallen aftrekbaar van de belasting.

De toegevoegde waarde van uw adviseur

Adviseurs bieden meestal onafhankelijk advies dat is afgestemd op uw persoonlijke omstandigheden. Juist nu de betrouwbaarheid van sommige financiële producten ter discussie staat, geeft het onafhankelijke advies van uw adviseur u het veilige gevoel dat u een betrouwbare lening afsluit die niet te duur is en die uw financiële pet niet te boven gaat.

Ethisch verantwoord zaken doen met betrouwbare intermediairs staat voorop. Wij beoordelen onze zakenpartners op hun daden, maar ook op hun normen en waarden. Om ervoor te zorgen dat deze samenwerking op de juiste manier wordt uitgevoerd hebben we reputatierichtlijnen opgesteld. Alle betrokkenen hebben zich hieraan te houden: de medewerkers van kredietinstellingen en alle adviseurs door regelmatige controles ziet men toe op de naleving van deze richtlijnen.

Extra zekerheid door de gedragscode.kredietinstellingen zien er eveneens op toe dat tussenpersonen handelen in de geest van de gedragscode van de VFN (Vereniging van Financieringsondernemingen). Deze vereniging en haar leden maken zich sterk voor een verantwoorde kredietverlening. De samenwerking met tussenpersonen die zich structureel niet houden aan de gedragscode en de richtlijnen wordt verbroken. De gegevens van deze relatie worden doorgegeven aan de VFN. Die maakt er melding van bij de andere leden.

Kijk voor meer informatie ook op de site van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland www.vfn.nl

Gaat u lenen?